شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 15
تاريخ : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۷ نسخه چاپي ارسال به دوستان

چالش ها ومشکلات اقتصادی کشورهای درحال توسعه وارائه راهکارهای کاربردی جهت تحقق اقتصاد پویا

اغلب کشورهای در حال توسعه نگاهی برون گرا در حوزه های مختلف اقتصادی دارند.به این معنی که افراد آن جامعه وظیفه خود را در قبال برآورده شدن نیازهای زندگی خود را نمی دانند.همیشه نگاه آنان به دولت ها بوده تابصورت های مختلف به آنها یارانه دهند وخود را مستقل از دولت نمی دانند وبه همین خاطر است که تعداد زیادی از افرادجامعه فرهنگ تعاون وخودیاری ندارند.
اما در مقابل کشورهای توسعه یافته نگاهشان هم درون گرا وهم برون گراست.به این معنی که به نیروی انسانی،منابع عظیم نفت وگاز ومنابع طبیعی وانسانی(خاک وجنگل ها وتنوع اقلیمی)به عنوان یه ظرفیت شناخته شده تلقی می کنند وهم به جذب سرمایه گذاری خارجی،دسترسی به بازارهای جهانی نگاه عالمانه وعامل به آن هستند.
در ادامه به چند مورد از اهداف ورویکردهایی که باید دولت ها آن را بکار ببندند تا از مشکلات وچالش های پیش روی مسائل اقتصادی رهایی یابند،اشاره می کنم.

🔸یکی از راهکارهای شناخته شده جهت ایجاد اقتصاد پویا وروبه رشد بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران می توان به ظرفیت های خدادادی آن کشورها توجه کرد.این ظرفیت ها را به نوعی می توان به دو دسته طبیعی وانسانی(مصنوعی)اشاره کرد. منابع طبیعی مانند وجود ذخایر عظیم نفت وگاز،تنوع آب وهوایی و… و منابع مصنوعی مانند آثار وابنیه های تاریخی و…که به عنوان اقتصاد گردشگری هم محسوب می شوند اشاره کرد.
یکی دیگری از راهکارهای برون رفت از وابستگی اقتصادی را می توان تعامل پایدار وهمیشگی با جهان دانست.منظور دسترسی آسان به بازارهای جهانی وایجاد صادرات رقابتی است.

بکارگیری از علم ودانش نخبگان اقتصادی داخل وخارج کشور یکی دیگر از راه های اقتصاد پویاست.
مورد دیگر دولت باید بنگاه داری را بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نماید تا حس رقابت فقط در حوزه اقتصاد خصوصی ایجاد گردد.

رقابت بین اقتصاد خصوصی با دولتی به نفع کشورها نیست وحتی درمواردی زیان آور است چونکه هدف گذاری های بخش خصوصی ودولتی باهمدیگر متفاوت است ودر نتیجه اثربخش نخواهد بود.
تکیه بر خلاقیت ونوآوری نیروهای تحصیل کرده وبکارگیری آنان در بخش خصوصی(فناوری های نوین از جمله سلول های بنیادین، فناوری های هسته ای و…)،ایجاد بنگاه های زودبازده در بخش خصوصی می تواند نقش فزاینده ای در توسعه وپیشرفت کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه داشته باشد.

🖋به قلم:
محمدرضا باقری نیابدون دیدگاه

نظر شما چیست

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.